Nordiska nätverket för skogs- och vegetationsbrand är ett nätverk för att undersöka de utmaningar som det nordiska skogsbruket står inför, i en framtid präglad av klimatförändringar.

Nätverket består av ett trettiotal medlemmar från departement, relevanta myndigheter, akademi, näringsliv, statliga aktörer och operativt ansvariga inom brandbekämpning i skog och mark, med representanter från de nordiska länderna.

Vår vision är att nätverket ska utgöra den självklara mötespunkten för nordiskt samarbete inom skogs- och vegetationsbrand. Nätverket ska utgöra en samhällsviktig kunskapsbas där de nordiska länderna drar nytta av varandras erfarenheter kring förebyggande åtgärder samt hantering av bränder. Nätverket ska också agera för att brandanpassa skogen till det framtida klimatet, detta för att säkerställa liv, miljö, naturvärden och konkurrenskraft samt bidra till en framtida hållbar bioekonomi i Norden.

Syfte

Partners