Internt material

Här kan du hitta de rapporter, policy briefs och annat informationsmaterial som vi själva i nätverket producerar.

• Report: Knowledge compilation on forest fires in the Nordic countries

• Rapport: Det nordiska skogsbruket -utmaningar i en framtid präglad av extremväder

• Svenska: Policy brief – Nordiskt skogsbruk i en framtid präglad av extremväder (PDF)

• English: Policy brief – Nordic forestry in a future of extreme weather (PDF)

• Informationsbroschyr: Taskforce forest fire