Det finns fler som arbetar inom samma område som vi. Här har vi listat de vi känner till. Har du tips på fler, hör gärna av dig till sns@slu.se.

 

Nordiska nätverk:

NordRed – Nordic co-operation for rescue services

DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

The Iceland Construction Authority

Suomen metsäkeskus – The Finnish Forest Centre

Oslo-konklusjoner 2019
Nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap

Brandforsk – Swedish Fire Research Foundation

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

MR (maskinring) – Coordinates Swedish rural resources
(Dalarna) (Småland) (Gästrikland) (Mälardalen) (Östergötland)

Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) – Swedish co-operation for agriculture, authorities, organizations and insurance companies

LRF Skogsägarna

Skogsskadegruppen – collaboration between local companies, the Church of Sweden, the forest owners’ association and the County Administrative Board

Gränsräddningsrådet Värmland, Dalarna, Hedmark

Gränsräddningsrådet i Mittskandinavien


• Do you have the knowledge of other Nordic networks to share?Please let us now! Send a mail to sns@slu.se


Globala nätverk:

Global Wildland Fire Network (GWFN)

The International Association of Wildland Fire (IAWF), is a professional association of the wildland fire community.

International Association of Fire and Rescue Services (CTIF) cooperation between the fire departments and emergency services from all over the world.

European Family Forestry (CEPF)

European Forest Institute (EFI)

Wildland Fire Advisory Group (UNISDR)

International Fire Aviation Working Group (IFAWG)


Do you have the knowledge of other global networks to share?Please let us now! Send a mail to sns@slu.se