Finland

Tuomo Bergman, tuomo.bergman[at]fmi.fi, Ilmatieteen Laitos

 

Island

Hreinn Óskarsson, Hreinn[at]skogur.is, Skógræktin

 

Norge

Heidi Vassbotn Løfqvist, heidi.lofqvist[at]dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)


Silje Stavdal, silje.stavdal[at]landbruksdirektoratet.no, Landbruksdirektoratet


Jon Olav Brunvatne, jon-olav.brunvatne[at]lmd.dep.no, Landbruks- og matdepartementet
Ivar Ekanger, ivar.ekanger[at]lmd.dep.no, Landbruks- og matdepartementet


Håkon Mjelstad, hakon.mjelstad[at]met.no, Meteorologisk Institutt

Marius Hauglin, marius.hauglin[at]nibio.no, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Per Holm Nygaard, per.holm.hygaard[at]nibio.no, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)


Even Bergseng, even.bergseng[at]norskog.no, NORSKOG
Benthe Løvenskiold, benthe.lovenskiold[at]norskog.no, NORSKOG


Carina Halvorsen, carina.halvorsen[at]skien.kommune.no, Skien Brann- og feievesen/CTIF Norge skogbrannkomité
Ove Stokkeland, ove.stokkeland[at]skien.kommune.no, Skien Brann- og feievesen


Kjetil Løge, kl[at]skogbrand.no, Skogbrand

 

Sverige

Stefan Andersson, stefan.andersson[at]msb.se, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
Mette Lindahl Olsson, mette.lindahl-olsson[at]msb.se, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
Leif Sandahl, leif.sandahl[at]msb.se, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
Jenny Sander, jenny.sander[at]msb.se, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)


Magnus Niklasson, magnus.niklasson[at]regeringskansliet.se, Näringsdepartementet


Carin  Nilsson, carin.nilsson[at]skogsstyrelsen.se, Skogsstyrelsen


Inka Bohlin, inka.bohlin[at]slu.se, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Anders Granström, anders.granstrom[at]slu.se, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)


Marcus Flarup, marcus.flarup[at]smhi.se, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)
Anna Jansson, anna.jansson[at]smhi.se, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)